Spoty reklamowe wyświetlane są zazwyczaj w przerwach między programami telewizyjnymi, ale obecnie coraz częściej wykorzystywane są dla potrzeb prowadzenia akcji reklamowych w Internecie. Podczas gdy filmy promocyjne czy korporacyjne mogą być nieco dłuższe, tak większość spotów reklamowych wyróżnia się względnie krótkim czasem trwania. Najczęściej jest to ok. 30 sekund.  Czy to może się udać? Owszem! Kluczem pozwalającym trafić do świadomości klientów jest tutaj interesujący pomysł opakowany w ciekawą formę.

 

Jaki jest cel produkcji spotu reklamowego?

Promocja konkretnego produktu lub usługi. Zwykle jest częścią większej kampanii reklamowej.

 

Cechy i korzyści spotu reklamowego

  • Krótki czas trwania (około 30 sekund)
  • Konkretny przekaz – brak elementów, które mogłyby rozpraszać oglądającego
  • Łatwy w dystrybucji i promocji (np. dzięki kampaniom wirusowym)
  • Bardziej efektowny i swobodniejszy charakter niż w przypadku filmu promocyjnego